Дистанційне навчання у спеціалізованій школі № 196

   Без навчання протягом усього життя в сучасному світі не обійтись, адже будь-яка освічена людина має володіти чималим багажем знань. Причому дуже важливо цей багаж постійно оновлювати, інакше важко буде наздогнати стрімкий перебіг життя. А відстати від нього – означає бути неконкурентоспроможним на ринку праці, втратити можливість одержати бажану роботу.
Саме цим питанням переймається педагогічний колектив СШ № 196, тому освітній процес у період адаптивного карантину продовжує тривати з використанням технологій дистанційного навчання. У таких умовах, коли викладачі та учні не можуть бути поруч та працюють віддалено, взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу: адміністрацією, вчителями, учнями і батьками – набуває особливої важливості.
   Організувати якісне навчання з використанням цифрових технологій, давати раду технічним проблемам, комунікувати з учнями на відстані, надихати та мотивувати їх до навчання, допомагати батькам виявляється зовсім не просто, але це саме ті навички, якими тепер оволоділи наші вчителі, тому дистанційне навчання в нашій школі проходить системно та організовано згідно з розкладом занять і зорієнтоване на виконання освітніх програм. Педагогічний колектив у своїй освітній діяльності користується цілим спектром цифрових інструментів та платформ, які дозволяють створювати інформаційні продукти для підтримки освітнього процесу, використовуючи відео-, текстову та графічну інформацію: Google Meet, Zoom, Google Classroom, Classtime тощо; задля зворотного зв’язку використовують соціальні мережі та месенджери: Telegram, Viber, Instagram.
   Педагогічним працівникам надається академічна свобода на використання інших платформ онлайн-освіти, сервісів та інтернет-ресурсів.
   Наразі педагогічнй колектив СШ № 196 продовжує процеси внутрішньої організаційної трансформації навколо ключових питань, які поставила перед усіма пандемія, демонструючи неабияку гнучкість та життєздатність.

page1

page2

page3

page4

page5

page8

page9

page10

page11

page12

page13

page14

page15

page4