АТЕСТАЦІЯ – 2024

Атестація визначає рівень професійної підготовки вчителів і дозволяє оцінити їхні досягнення та здібності.

Упродовж листопада вчителі спеціалізованої школи №196 проводили творчі уроки та позакласні заходи: англійська мова  (Олександра Чернявська, Олена Білецька, Лариса Мяло, Мирослава Ткачук); початкова школа (Тетяна Жабинець); математика (Олена Дебеда); інформатика (Еліна Лошак), технологій (Наталія Семенець). Також під час відвідування уроків у 2-б класі свою майстерність демонструвала асистент вчителя Надія Лиска. Були проведені  цікаві та змістовні заходи педагом-організатором Сергієм Чудовським.

Під час проведення навчальних занять педагогічні працівники використовували інноваційні методи та технології. Учителі широко застосовували на уроках ігрові та інтерактивні елементи, використовували цифрові засоби навчання,  а також активні методи навчання, такі як: групова робота, дискусії, проєкти та практичні вправи.

Творчі уроки, які були проведені вчителями, не лише сприяють успішній атестації, але й визначають рівень професійної майстерності вчителя, його готовність до викликів інноваційного освітнього середовища, стимулюють саморозвиток педагогів.