Нормативно-правова база щодо залучення благодійних та спонсорських коштів

                         З А К О Н  У К Р А Ї Н И            Про благодійництво та благодійні організації   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 46, ст.292 )  { Із змінами, внесеними згідно із Законами    N 3091-III ( 3091-14 ) від 07.03.2002, ВВР, 2002, N 32, ст.220    N 2258-VI  ( 2258-17…

Читати більше