Тиждень педмайстерності вчителів хімії, біології, та основ здоров`я

У сучасних умовах розвитку суспільства знання про природу та навколишнє середовище залишаються одним з основних складників змісту природничої освіти. Ці знання є основою для формування в учнів загальнонавчальних та спеціальних умінь, зокрема таких важливих, як уміння вести спостереження, виконувати експеримент, самостійно отримувати і переробляти інформацію. Це визначається насамперед тим, що науки про живу природу є основою пізнання навколишнього світу, розуміння законів живої природи, існування і виживання якого неможливе без збереження середовища існування. Засвоєння знань пов’язується зі здатністю учня свідомо використовувати їх у повсякденному житті.

3 15 по 19 квітня 2024 року в спеціалізованій школі № 196 було проведено тиждень педмайстерності вчителів хімії, біології, та основ здоров`я.

У рамках тижня було заплановано та проведено такі заходи:

  • Круглий стіл на тему: «Генетичний моніторинг в людських спільнотах. Особливості генофонду людських спільнот та чинники, які впливають на їх формування»
  • Практичне заняття з елементами тренінгу на тему: «Як плекати у собі резильєнтність та чому це важливо?»
  • Майстер-клас: «Виділення ДНК із рослинних об`єктів»
  • Гра-вікторина  «Твоє здоров`я у твоїх руках»
  • Урок-подорож: «Основні класи неорганічних сполук»
  • Урок-дискусія: «Пластмаси – шкода чи користь?»

Проведені заходи активізували пізнавальний інтерес учнів до вивчення біології, хімії та основ здоров`я; сприяли прояву ініціативи й самостійності; розкриттю індивідуальних здібностей дітей та їх талантів.